Registrering
 

Uppgifterna du fyller i nedan är de som kommer med på avtalet för
118 118 Online. Observera att fält markerade med (*) är obligatoriska.

Uppgifter om Företaget:
(*) Företagets namn:
(*) Organisationsnummer:
WWW-adress:
(*) Beställarens namn:
 
Uppgifter om kontaktperson:
(*) Kontaktperson för tjänsten:
Avdelning/Kontering:
(*) Gatunamn:
Gatunummer:
(* om ej Gatunamn finns) Boxnummer:
(*) Postnummer:
(*) Postort:
(*) Telefon:
Fax:
Mobil:
Email:
 
Fakturaadress om annan än ovan:
Faktura-ansvarig:
Avdelning/Kontering:
Gatunamn:
Gatunummer:
Box:
Postnummer:
Postort:
Telefon växel:
Faxnummer:
Mobil:
Email:
 

(*) Anslutningsform till 118 118 Online. Endast ett alternativ går att välja.

Klicka här för att se förklaring av de olika accessvägarna.

I fall ditt företag vill identifiera sig med IP-adress kontaktar vi er inom kort för att praktiskt ordna detta.
Alternativ 1 - Med kundID, användarnamn och lösenord
Alternativ 2 - Fast IP-adress
Alternativ 3 - Fast IP-adress + möjlighet till extern access med kundID, användarnamn och lösenord
Alternativ 4 - Fast IP-adress med användarnamn och lösenord
Alternativ 5 - Fast IP-adress med användarnamn och lösenord + möjlighet till extern access med kundID, användarnamn och lösenord

Övrigt: